Typologie - Spiegel Kind


Tijdens deze cursus op de dinsdagavond neemt Anja Spelters je mee in de wereld van Typologie. 

Datum: 12/4 - 26/04 - 10/05 - 24/05 - 7/06 - 21/06  2022

Tijdstip: 19:30 uur - 22:00 uur

Deelname: € 225 voor 6 lessen. Inclusief cursusboek


Cursus: ken jezelf/ken je kind

De typologie van de 4 temperamenten: Lucht, vuur, water en aarde

Typologie heeft als doel de persoonlijkheid van mensen te ontdekken vanuit de aangeboren eigenschappen. Dit noemen ze het temperament. 

Al eeuwenlang weet men dat het menselijk gedrag vergelijkende eigenschappen bezit van de vier elementen: vuur, water, lucht en aarde. Een erg gedreven persoon wordt daarom een vuurtype genoemd, een gevoelig en naar binnen gekeerd persoon stemt overeen met de eigenschappen van het element water. Het sportieve en beweeglijke luchttype bezit overwegend eigenschappen die overeenstemmen met het element lucht. Het aardetype dat houdt van zekerheid, veiligheid en stabiliteit bezit veel eigenschappen van het element aarde.

Ieder mens is een unieke mix van alle 4 de temperamenten waarvan er 1 of 2 de boventoon voeren. 


Kindertypologie is een verdere uitdieping van de typologie en helpt het in kaart brengen van de ware identiteit van het kind. De inzichten die je krijgt in deze cursus kan je zien als een  handleiding voor de opvoeding van kinderen volgens hun aangeboren persoonlijkheid.

Voor wie:

  • Ouders 
  • Leerkrachten
  • Opvoeders
  • Iedereen die met kinderen werkt


Wat brengt je deze cursus?

  • Je leert jezelf en anderen (familie, vrienden en collega’s) beter kennen waardoor je het gedrag van anderen beter zal begrijpen
  • Je krijgt inzicht over welk type je bent als ouder, opvoeder, leerkracht…  en hoe een eventuele disbalans hersteld kan worden
  • Je krijgt duidelijke handvatten om kinderen op te voeden volgens hun temperament. Dit kan een oplossing bieden voor opvoedingsproblemen.
  • Je leert de kwaliteiten van je kind(eren) kennen waardoor je het beste in hen naar boven kan halen
  • Veel problemen kunnen worden voorkomen omdat ook de valkuilen duidelijk worden
  • Je kan je kind(eren) op de juist manier begeleiden waardoor ze evenwichtiger opgroeien


Praktisch:

Het is een theoretische uiteenzetting ondersteund door tal van praktijkvoorbeelden:

“Leer uit de fouten van anderen, je kan ze niet allemaal zelf maken…” 


Er is voldoende tijd voorzien voor interactieve uitwisseling met medecursisten. Anja Spelters

Haspershovenstraat 42, 3900 Pelt BE

Tel:+32 498 07 08 53

Mail: anja@spiegelkind.be

Website: www.spiegelkind.be